ÚVODNÍ STRANA SOUBOR AKCE PROGRAMY FOTOGALERIE KONTAKT

RENESANCE - VYSTOUPENÍ


DVORSKÉ RENESANČNÍ TANCE

Tanec vrcholné renesance je jednoznačně pod taktovkou italských mistrů. Je známo více než 40 tanečních mistrů, kteří odešli do různých měst Evropy a šířili věhlas italských tanců. Jeden z nich, Carlo Beccaria – žák věhlasného Cesare Negriho, vyučoval i malého Rudolfa II. Habsburského při jeho pobytu v Miláně. Rovněž kavalírské cesty mladých šlechticů z českých zemí vedly nejčastěji právě do Itálie (anebo přes Itálii), a tak je znalost a produkce „vlašských“ tanců na našem území spolehlivě doložena.

Sdružení Alla Danza Vám představí dvorské tance, které byste v době vrcholné renesance mohli s největší pravděpodobností spatřit i v Čechách a na kosmopolitním Pražském dvoře. Největší počet je z pochopitelných důvodů původem z Italských tanečních sbírek. Nechybí však ani dvorské tance Francouzské či Anglické.

ALLA GUERRA aneb Renesanční čas - čas války, ale raději v tanci a pokud možno z dálky...

Komponovaný tanečně-divadelní program Alla Danza PRAHA. Téma bojů, bitev, svárů, půtek, ale i usmiřování či výhod vítězství na pozadí italských renesančních dvorských tanců.
Rekonstrukce tanců: Kateřina Doležalová a Alla Danza PRAHA
Režie představení: Alla Danza PRAHA ve spolupráci s Václavem MartincemMĚŠŤANSKÉ RENESANČNÍ TANCE

Období první poloviny 16. století je v západní Evropě neodmyslitelně spjaté s rozmachem měšťanských vrstev, řemeslnických cechů a obchodu vůbec. Věhlas a bohatství obchodních hansovních měst dává příležitost majetným rodinám ukázat svůj vliv a společenský význam. Svým potomkům proto poskytují to nejlepší vzdělání, a to zahrnuje samozřejmě i tanec.

Období a společnost, kterou svým charakteristickým způsobem tak věrně zachytil malíř Lucas Cranach starší na svých obrazech, se Vám pokusí přiblížit i Alla Danza právě ve svém měšťanském renesančním programu.LIDOVÉ RENESANČNÍ TANCE

Druhá polovina 16. století přinesla zcela jedinečnou sbírku popisující jednoduché tance, které se běžně tančily ve Francouzských městech a na venkově – tzv. bránly (branle). Tance lidových vrstev totiž byly pro věhlasné taneční mistry poněkud nezajímavé a málo atraktivní, a tak se jejich popisem či výukou nezabývali. S neobyčejnou precizností je ale roku 1588 sepsal Thoinot Arbeau ve sbírce Orchésographie jako souhrn obyčejných tanců, se kterými se za svého života setkal.

Jednoduchost a hravost těchto lidových renesančních tanců Vám ve svém vystoupení představí i Alla Danza.VÝUKA DIVÁKŮ

Pro tancechtivé publikum je možné připravit speciální výukový program na míru, při kterém si na vlastní kůži vyzkouší nenáročné a jednodušší tance té doby.

Jeden výukový tanec se zapojením veřejnosti může být zařazen i jako závěrečný „zlatý hřeb“ klasického tanečního vystoupení souboru Alla Danza.