ÚVODNÍ STRANA SOUBOR AKCE PROGRAMY FOTOGALERIE KONTAKT

GOTIKA - VYSTOUPENÍ


DVORSKÉ TANCE ITÁLIE A FRANCIE 15. STOLETÍ

Alla Danza Vám svým vystoupením přiblíží atmosféru bohatých italských a francouzských dvorů a poodhalí skutečnou tvář vznosného tance té doby.

Půvab a hravost italských a mimořádná důstojnost francouzských dvorských tanců 15. století jsou hlavním lákadlem gotického dvorského programu souboru Alla Danza.

Vystoupení může být provedeno jako dva samostatné bloky – zvlášť italský a zvlášť francouzský, anebo jako jeden program spojující oba taneční styly a poukazující na vzájemné odlišnosti.LIDOVÉ TANCE STŘEDOVĚKU

Tance z lidového prostředí bohužel nemají tak bohaté písemné prameny, jako tance dvorské. A v období evropské gotiky to platí dvojnásob.

Při sestavování programu lidových gotických tanců se proto nelze opřít o rekonstrukce hodnověrných tanečních popisů 14. či 15. století, ale pouze o zmínky nepřímé a okrajové.

Program souboru Alla Danza je proto uspořádán jednak z tanců, jejichž dochované popisy sice odpovídají dvorskému prostředí, ale charakter a použitá hudba dovolují „lidovější“ provedení, a jednak z lidových tanců mladších – renesančních, o nichž jejich první zápisy uvádějí, že „jde o tance staré a obecně již dobře známé“.VÝUKA DIVÁKŮ

Pro tancechtivé publikum je možné připravit speciální výukový program na míru, při kterém si na vlastní kůži vyzkouší nenáročné a jednodušší tance té doby.

Jeden výukový tanec se zapojením veřejnosti může být zařazen i jako závěrečný „zlatý hřeb“ klasického tanečního vystoupení souboru Alla Danza.